top of page
Kotva 7
Kotva 6
Kotva 5
Kotva 3

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2022/2023

 

    "Začala jsem chodit do Institutu Sofia s minimální znalostí psychologie. Kurz mi dodal do učení strukturu, pevný základ a mnoho znalostí, které mi byly užitečné při přijímacím řízení.

     Nemohu ani slovy vyjádřit, jak moc mi to pomohlo. Lekce byly předem připravené, srozumitelné a i zábavně podané. Bez nich bych se nedostala ani přes první kolo FF UK. Individuální sezení mi zase pomohla s profilací a udala mi směr, kterým jsem se následně mohla vydat.

    Díky tomuto kurzu jsem se nejen dostala na Filozofickou a Pedagogickou fakultu na první pokus, ale zároveň jsem byla během roku obklopena skvělými lidmi a velmi sympatickým, vstřícným a velice inteligentním a vzdělaným lektorem. 

    Kombinace pět a půl hodinových lekcí, u kterých se nenudíte a k tomu možnost individuálních sezení mi přijde jako nadstandard veškerých kurzů. Proto bych Vám chtěla moc doporučit tento kurz - rozhodně nebudete litovat! :)"

Adéla Feltlová, absolventka ročníku 2022/2023

 

    "Do kurzu psychologie od Institutu Sofia jsem se přihlásila po přečtení velmi pozitivních hodnocení a jen vlastně doplním další pozitivní hodnocení. Po důkladném zkoumání jsem zvolila tento kurz a po absolvování kurzu jsem se na konci roku dostala jak na ff UPOL v Olomouci, tak i na ff UK v Praze. 

    Nejenže byl kurz dostatečně informativní a obsahoval vše, co bylo potřeba, měli jsme i skvělého lektora, se kterým byla zábava a měl velmi laskavý osobní přístup. Největším pozitivem jsou určitě individuální setkání, při kterém se lektor soustředí jen na vás a pomáhá přímo vám, jak co nejlépe obstát u ústního kola. Díky Markovi jsem věděla, na co se zaměřit, na co u zkoušek nezapomenout, ale hlavním přínosem kurzu, bylo to, že jsem se naučila zklidnit se a příliš se nestresovat. 

    Děkuju nejen Markovi, ale i celému týmu, bez kterého bych se na všechny školy, kam jsem chtěla, nedostala."

Natálie Paurová, absolventka ročníku 2022/2023

    "Přípravný kurz institutu Sofie mi byl doporučen jednou mojí spolužačkou z vyššího ročníku, která kurz absolvovala a poté se dostala na první pokus na psychologii (FF UK). Vzhledem k tomu, že jsem se o psychologii také zajímal a plánoval zkusit Karlovku, šel jsem do toho.

    Samotný kurz předčil má očekávání. Velmi rád bych vyzdvihnul především přístup Marka (tedy lektora kurzu), který se nás na konci každého dne ptal na zpětnou vazbu a byl otevřený jakýmkoliv návrhům. Další velmi pozitivní věcí je samo Markovo nadšení, je opravdu na první pohled vidět, že jej učení baví a rád předává informace. Výuka byla plná různých povídek, příkladů z praktického života a též byla velmi interaktivní. Samotné nadšení do učení tvořilo vždy skvělou a příjemnou atmosféru díky které se člověk po čas výuky ani nestihl nudit.
    Tento přípravný kurz tedy velmi doporučuji, protože dokáže skutečně kvalitně připravit na přijímací zkoušky, a to jak písemné (na kurzu proberete systematicky veškeré oblasti nutné ke znalostnímu testu z psychologie plus se jeden den věnuje přípravě též na studijní předpoklady) tak též ústní (po čas kurzu je možnost individuálních konzultací, kde lze probírat i portfolio a zároveň nám v průběhu učení byly zasílány různé podnětné odkazy na přednášky, články a akce ze kterých lze též do portfolia čerpat).
    Pokud se pro tento kurz rozhodnete, věřím, že budete příjemně překvapeni.
"

Filip Švestka, absolvent ročníku 2022/2023

    "Pro přípravný kurz na psychologii jsem zvolila Institut Sofia především díky možnosti osobního tutoringu, který byl Markem během, a dokonce i po trvání kurzu nabízen. Sama jsem ho využila ještě před začátkem kurzu, což zpětně velmi oceňuji.

    Marek mě nasměroval a vše se mnou důkladně prošel, a proto jsem již od začátku věděla, jakým způsobem si studium rozvrhnout. Soboty plné (pro mě většinově) nových informací jsem si poté užívala i díky přátelské atmosféře, jaká byla pokaždé vytvořena.

    Marek nás obohatil o příběhy z praxe a trpělivě odpovídal na jakékoliv dotazy. Klíčové pro mě bylo i nalezení lidí se stejným zájmem. Vzájemně jsme se podporovali a bylo dobré vědět, že v tom nejsem sama. 

    Celkově se domnívám, že mi Kurz Sofia výrazně pomohl nejen v mé cestě na psychologii, ale i v celkovém osobním rozvoji, a proto ho s jistotou mohu doporučit opravdu všem!"

Julie Kmentová, absolventka ročníku 2022/2023

    "Přihlásit se na přípravný kurz psychologie bylo zásadní rozhodnutí v mé cestě za vysněným oborem. Získal jsem znalosti, které jsem výborně zúročil při přijímacích zkouškách nejen na FFUK v Praze. Hlavní lektor Marek a jeho dvě kolegyně nám látku přednášeli velice vyčerpávajícím, ale přesto zábavným a poutavým způsobem. 

    Velkým přínosem byla také možnost individuálních konzultací. Lektor se zde více zaměřil na mé portfolio a pomohl mi například s výběrem vhodné literatury. Mimo to mi dodal klid a zpětnou vazbu, která mě dokonale "nakopla" k dobrému výkonu u ústní části přijímacího řízení.

    Marek se vždy snažil o to, aby atmosféra na kurzech byla přátelská a uvolněná. Výklad prokládal příběhy z praxe a často se ptal na naše poznatky. Průběh lekcí byl ochotný přizpůsobit našim požadavkům a potřebám.

    Velikou výhodou je také to, že jsem se na kurzu seznámil s mnoha lidmi, z nichž někteří jsou dnes již moji spolužáci a dobří kamarádi. 

    Kurz Institutu Sofia jednoznačně doporučuji."

Lukáš Bednář, absolvent ročníku 2022/2023

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2021/2022

    "Začala jsem navštěvovat kurzy psychologie od Institutu Sofia v listopadu roku 2021 na doporučení kamaráda a myslím, že to byla nejlepší volba, jakou jsem mohla udělat.

    Výuka byla zábavná, poučná, pokrývala všechny důležité oblasti psychologie (včetně biologie se zaměřením na nervovou soustavu) a celkově mě utvrdila v mojí volbě jít studovat psychologii. Měli jsme zároveň příležitost vyzkoušet si přijímací testy na FF UK nanečisto - písemnou i ústní část.  

    Na kurzech se mi také moc líbilo, že jsme dostali široký rozhled v tom, jak rozmanité jsou oblasti psychologie - náším lektorem byl sice většinu času psychoterapeut, ale několik lekcí vedla i neurovědkyně či personalistka.     To, co však vnímám jako nejlepší na těchto kurzech, byla možnost individuálního sezení s lektorem Markem Škuci - pomohl mi se sestavením portfolia, ujasněním motivace, dal mi tipy na literaturu i praxe a byl také velice podporující, za což jsem dodnes vděčná.

    Celkově si myslím, že zejména díky kurzům psychologie od Institutu Sofie se mi podařilo napoprvé dostat na FF UK. Doporučuji všema deseti!"

Martina Blandová, absolventka ročníku 2021/2022

 

 

    "Na Filozofickou fakultu obor psychologie jsem se hlásila již předchozí rok. Využila jsem individuálního doučování, bohužel jsem ale stále nevěděla, jak učivo pojmout, na co se zaměřit, jak postupovat. Dostala jsem tak doporučení na Institut Sofia.
    Na kurzu jsem se seznámila se spoustou skvělých lidí, všechny soboty strávené mezi nimi a s Markem byly moc příjemné a já si je užívala. Látka byla srozumitelná, zábavná, podložena o mnoho informací navíc a byl zde prostor i pro diskuzi. Dostali jsme také možnost individuálního setkání s Markem, které opravdu hodně pomohlo k přípravě na
ústní část.
    Marek je nesmírně ochotný, trpělivý, dobrosrdečný, lidský a má opravdu zájem. Snažil se nám všem pomoct a maximálně nás podpořit. Přijímačky na psychologii byly úspěšné a to z velké míry díky tomuto kurzu. Jsem za to moc vděčná a Markovi za všechno Děkuji."

Tereza Chlumská, absolventka ročníku 2021/2022

    "Přípravný kurz psychologie od Institutu Sofia mi doporučila studentka, tehdy 2. ročníku, KPS FF UK, jakožto výbornou přípravu na obávané přijímací řízení u nich na katedře. Sám bych nyní chtěl, jakožto nováček na katedře, učinit stejný krok a doporučit tento kurz i dalším uchazečům.

    Za obrovský přínos tohoto kurzu osobně považuji vymezení hranic znalostí potřebných pro úspěšné splnění požadavků 1. části přijímacího řízení (písemná znalostní část). Tento bod považuji za důležitý, protože pociťuji určitou nejasnost ve vymezení rozsahu požadovaných znalostí.

    Pomoc se zorientováním se v čistě teoretické problematice však není vším, co mi tento kurz poskytl. Za nosný bod celého kurzu bych označil individuální setkání s Markem, v nichž mi zodpověděl mnoho otázek, kultivoval můj zájem o psychologii a pomohl mi s přípravou mého portfolia (doporučení praxí, pomoc se stylistickou a grafickou úpravou samotného dokumentu…), které je důležité pro 2. část přijímacího řízení.   

    Přípravný kurz byl, hlavně díky nápomocné a do tématu zapálené osobnosti Marka, příjemným a smysluplným strávením 12 sobotních dní. Myslím si, že nejen já, ale i mnoho nynějších spolužáků - bývalých účastníků kurzu, na tato sobotní setkání budu vzpomínat se značným sentimentem."

Dušan Doxas, absolvent ročníku 2021/2022

    "Na kurz jsem chodila ve školním roce 2021/2022 a jsem moc ráda, že jsem měla příležitost strávit každou druhou sobotu právě tady.
    Nakonec jsem se rozhodla, že s psychologií počkám a vybrala jsem si jiný obor. I přesto jsem si přijímacími zkouškami na UK prošla a i bez domácí přípravy jsem se dostala do druhého kola. Tento úspěch přikládám právě kurzu, který mě připravil jak na vědomostní testy, tak i na průběh zkoušky. 
    Kurz kombinuje profesionální výuku se skvělou atmosférou a vstřícným přístupem. Pravidelně jsme dostávali doporučení na knížky, psychologické časopisy, pořady, akce, přednášky nebo dobrovolnické příležitosti, které se hodí pro zkušenost i druhé kolo přijímacích zkoušek. 
Velkou oporou, i ve výběru jiného oboru, mi byly soukromé schůzky z Markem, který poradil, podpořil a předal i vlastní zkušenosti ze studia. 
    Absolvování kurzu můžu doporučit všem, kteří se chtějí hlásit na jakoukoliv univerzitu na obor psychologie, ale i těm, kteří si tím nejsou jistí a chtějí si uschovat tuto možnost do budoucna. 
    Na kurz, lektory i spolužáky budu vzpomínat s radostí a vděčností za hezké a smysluplně strávené dny."

Inna Ruda, absolventka ročníku 2021/2022

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2020/2021

    "Přípravný kurz od Institutu Sofia mi doporučila má bývalá terapeutka. Byla to trefa do černého. Lepší kurz už si snad ani nejde přát. Skvělý výklad, příjemní lektoři, probíraná látka skvěle sedí k přijímačkám. Navíc je spolupráce dlouhodobá a zahrnuje individuální tutoring, takže se člověk do tématu opravdu dostane :) Myslím, že má velkou zásluhu na mém přijetí ke studiu psychologie.

    Doporučuji všem a dávám pět hvězdiček z pěti! Děkuji :)"

Nikol Kováříková, absolventka ročníku 2020/2021

    "Institut Sofia jsem si vybral na doporučení od kamarádky poté, co jsem absolvoval ještě jeden jiný kurz, který mne naprosto zklamal. Za stejnou cenu jsem v tomto kurzu dostal o tolik navíc a takovou individuální péči, že tomu sám stěží věřím. Zde vidím hlavní přednost kurzu, není to „bokovka“ lektorů, kterou si chtějí přivydělat, ale zájmový projekt, na kterém jim opravdu záleží. 

    Kurz běží přibližně půl roku ve dvanácti sobotních lekcích. To ale není vše, sami můžete využít nabídku individuálního setkání a s Markem (hlavní lektor) všechno probrat. Věřím, že udělá vše, aby vám vyšel vstříc. První setkání jsme dokonce měli ještě před tím, než kurz vůbec začal a bylo velmi přínosné. Jasně jsem si na něm uvědomil, jak na tom jsem s přípravou, na čem je potřeba začít pracovat už teď a co ještě může počkat.

    Přestože vám sobotní výuka zabere celý den, nikdy jsem se na ní nenudil. Tenhle kurz není o čtení informací z ppt prezentace. Za těch 12 sezení dostanete nespočet zajímavých informací, které kazí snad jen to, že si je kromě vyslechnutí, musíte také pamatovat. S tím vám Marek naštěstí také poradí, takže není proč zoufat. 

    Kurz bych doporučil především zájemcům o studium na KPS FF UK, na individuálních setkáních proberete veškeré materiály, které se chystáte předložit a zároveň vás čeká i simulované druhé (ústní) kolo, což je velká výhoda. Myslím, že žádný jiný kurz vás na přijímací řízení FF UK nepřipraví tak dobře, jako tento. Sám za sebe mohu jen doporučit."

Jakub Rosenheim, absolvent ročníku 2020/2021

    "Prošla jsem si celkem třemi přípravnými kurzy psychologie, takže když vám nyní budu doporučovat tento, troufnu si říci, že vím, o čem mluvím.

    Kdo však především ví, o čem mluví, je hlavní lektor kurzu Marek. Oproti jiným, které jsem zažila, totiž do kurzu zapojuje i zkušenosti z praxe a zajímavosti, kterými vás do oboru vtáhne, i kdybyste nechtěli. Z Markova výkladu je znát, že pro něj psychologie není pouze profesí, ale i koníčkem. O všech probíraných oblastech psychologie ví velmi mnoho a mluví o nich tak poutavě, že vám čas na lekci uběhne rychleji, než byste chtěli. A jestli toto dokázal i v online prostředí, tak věřte, že to už je známka jisté kvality.

    Marek zároveň razí vstřícný a lidský přístup ke všem svým studentům a je ochoten jim s čímkoliv poradit i individuálně. V tom, co budete k přijímacímu řízení potřebovat, se dobře vyzná, informace tak od něj máte přímo z první ruky.

    Jestli má mít tenhle kurz jen jednu jedinou chybu, pak je to ta, že jste se do něj ještě nezapsali vy! Moc bych vám totiž přála, abyste se o mých slovech mohli sami přesvědčit :)"

Monika Smiešková, absolventka ročníku 2020/2021

    "Kurz pro mě byl neuvěřitelnou oporou při přijímacím řízení. Nebyla jsem ničím překvapená, protože jsem měla šanci vyzkoušet si všechno od otázek, modelových testu a psaní esejí,  až po pohovor. Nad to pro mě byly velkým povzbuzením a nasměrováním individuální konzultace, kde jsem měla možnost probrat své portfolio ze všech stran.

    Celý kurz jsme absolvovali online a je až s podivem, že se přednášejícím podařilo předávat materiál tak, aby byl celý den u obrazovky poutavý.

    Na soboty jsem se těšila jako na zdroj nových informací a podnětů. A ráda na ně vzpomínám." 

 

Evelina Němečková, absolventka ročníku 2020/2021

    "Baví vás psychologie a chcete, aby vás vedl zkušený odborník, který bude znát odpovědi, na téměř všechny vaše dotazy a bude podněcovat váš individuální růst? Pak mohu tento kurz vřele doporučit! 

    A teď vážně, na kurzu strávíte spousta příjemného času se skvělými lidmi, kteří jsou ve stejné pozici jako vy a hlavně obdržíte klíčové poznatky k úspěšnému zvládnutí jak přijímacích testů, tak pohovoru. Mně osobně kurz přinesl i klid a odehnal velkou část nervozity, jelikož příprava byla konzistentní a mohla jsem pozorovat, jaké učební postupy mi vyhovují a jak se mi všechny informace postupně propojují. 

    Děkuji Markovi i dalším lektorům za Vaši péči a zásadní obohacení moji přípravy."

Sára Szekeresová, absolventka ročníku 2020/2021

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2019/2020

    "Troufám si říci, že tento přípravný kurz byl z velké části moje vstupenka na fakultu. Získala jsem zde skvělý teoretický základ oboru společně s užitečnými tipy, jak se dále vzdělávat sama. Velmi oceňuji i přístup lektorů. Jejich snaha se neomezovala jen na společná setkání jednou za čtrnáct dní, ale byli ochotní pomoci se vším, kdykoliv jsem potřebovala.

    Zmínit ještě musím a chci i fakt, že jsem na kurzu potkala spoustu zajímavých lidí, kteří se nacházeli v podobné situaci a mohla jsem s nimi sdílet všechny svoje pocity. Zkrátka a dobře všem dalším zájemcům vzkazuji: nebudete litovat! :)"

Tereza Nedbalová, absolventka ročníku 2019/2020

 

    "Psychologie je velmi atraktivní obor, který je v okruhu zájmu velkého počtu lidí. Ale pouze minimum z nich má to štěstí se tomuto oboru věnovat naplno, jedná se totiž o jeden z nejvýběrovějších vysokoškolských oborů vůbec. Přijetí na jednu ze škol se mi zdálo tak vzdálené a nepravděpodobné stejně jako většině uchazečů, stejně jako Vám, co tento text právě čtete. Troufám si však říci, že přihláška na tento kurz Vaši pravděpodobnost zvýší, a to hned několikanásobně.

    Marek nám poskytoval nejen potřebné informace, ale svým nadšením nás dokázal zaujmout a povzbudit. Svým osobitým lidským přístupem nás vždy namotivoval a svými otázkami a diskuzí nás podněcoval ke kritickému přemýšlení. A to zpětně jako studentka psychologie, co už má jeden semestr za sebou, oceňuji nejvíce. Marek má o své studenty opravdu zájem a během příprav nám byl průvodcem. Kurz mi mimo jiné dal také několik přátel a někteří z nich jsou nyní mými spolužáky.

    Díky přípravnému kurzu jsem se umístila na pomyslných horních percentilových příčkách v oborových testech z psychologie v Olomouci, i na FF UK. Psychologii jsem se věnovala i mimo kurz a konzistentně, mohu ale s jistotou říci, že bez kurzu, který zavedl do znalostí strukturu, bych po přijímačkách takový úspěch jistě neslavila. Kurz je tedy investicí, která se vám mnohonásobně vrátí!"

Hana Smetanová, absolventka ročníku 2019/2020

    "Na začátku přípravy se zdá úkol dostat se na psychologii téměř nemožný - ohromný počet uchazečů, dvoukolové příjímací řízení, vysoké znalostní požadavky. Přípravný kurz Institutu Sofia mi ale celou moji přípravu velmi ulehčil. Lektoři v průběhu kurzu takřka pořád zasílají skvěle vypracované materiály, ke kterým bych nejspíše jinak přístup neměl, upozorňují na velmi zajímavé akce, přednášky, stáže, praxe a výzkumy, které jsou u příjímacího řízení bonifikovány.

     Kromě toho hlavní lektor kurzu Marek Škuci nabízí individuální tutoring, což byla pro mě asi největší výhoda kurzu - velmi mi to pomohlo s vytvořením a následným vylepšováním mého portfolia, které se u pohovoru předkládá. Dále mě lektoři skvěle motivovali k příjímacímu řízení, snažili se se mnou zaměřit na mé silné stránky, překonat mé pochybnosti a lépe si ujasnit, v čem spočívá moje motivace. Kdybych se měl opět hlásit, určitě bych neváhal a Institut Sofia bych si vybral znova. Díky němu jsem se dostal jak na katedru psychologie FFUK, tak na katedru psychologie PedF UK."

Tomáš Ryska, absolvent ročníku 2019/2020

    "Sen jít na psychologii pro mne byla výzva. Tyto přípravné kurzy mne provázeli až k úspěšně složeným přijímačkám. Každá lekce přinesla mnoho nové látky, čas pro diskuzi a motivaci. Seznámila jsem se také s novými lidmi, kteří měli stejný cíl a navzájem se podporovali. Po celou dobu nás lektoři zásobovali tipy na psychologické přednášky, výzkumy, nejrůznější akce a na literaturu.
     V neposlední řadě musím zmínit také individuální sezení, zkušební pohovor a test. Díky tomu jsem měla kvalitně zpracované podklady k přijímačkám ale také jsem si mohla ujasnit svou vlastní motivaci ke studiu. Marek Škuci se věnoval individuálně každému z nás, což považuji za jednu z největších výhod tohoto kurzu. 

     Pokud bych měla nějaký kurz absolvovat znova, byl by to právě tento od Institutu Sofia."

Ema Nováková, absolventka ročníku 2019/2020

    "Přípravný kurz Institutu Sofia mohu jen vřele doporučit. Již od prvního setkání jsem se (mj. díky účinnému seznamovacímu programu) cítil dobře a příjemně mezi lidmi, které jsem viděl poprvé v životě. Díky tomu se mi i lépe soustředilo na výklad, který byl podáván zajímavou a interakční formou. Přednášející průběžnými otázkami udržoval mě i ostatní studenty v bdělosti a aktivním přemýšlení nad diskutovaným tématem. Byl také otevřen všemožným dotazům, ať už byly k tématu více či méně, což podporovalo i zvědavost a aktivní zapojování studentů. Podporována byla též diskuze mezi studenty, takže se hodiny neskládaly jen z výkladu, na který je obecně těžší zaměřovat pozornost delší dobu v kuse, ať je sebepoutavější. Různými příklady psychologických jevů nám ukazoval, jak je všední život tímto oborem protkaný, takže člověk nemusí být ani psycholog, aby ho znalost této oblasti obohatila. Toto pro mě opět činilo výuku zajímavější a motivovalo mě to učit se a opakovat si látku i ve svém volném čase.

    V neposlední řadě je třeba zmínit individuální zájem vedoucího kurzu o každého svého studenta jak ve formě férového a rovného přístupu během výuky, tak ve formě individuálních setkání, při kterých s každým studentem zvlášť konzultoval jeho materiály k přijímacím zkouškám i připravenost na oborový test z psychologie.

    Na závěr je třeba vyzdvihnout péči, kterou vedoucí kurzu věnoval dokončení kurzu i přes nepříznivou situaci způsobenou pandemií koronaviru. Zbývající společná výuková setkání, individuální tutoringy i test a pohovor nanečisto proběhly v době nejtužší karantény online formou a pravděpodobně i jim vděčím za svůj úspěch u přijímacích zkoušek."

Antonín Hynek-Krämer, absolvent ročníku 2019/2020

 

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2018/2019

    "Tento přípravný kurz vřele doporučuji všem, kteří mají v úmyslu dostat se na psychologii nebo chtějí svůj čas trávit smysluplně a v této oblasti se sebevzdělávat.

    Velké množství znalostí, které je však k přijetí nezbytné znát, bylo předáváno jasně, konstruktivně a bylo znát, že celkový sled výuky byl dobře promyšlený. Po celou dobu kurzu panovala ze stran lektorů nejen profesionalita, ale i citelné nadšení pro obor a lektorování a velmi milý osobní přístup, který dělal z kurzu opravdu příjemně strávený čas.

   Za největší bonus považuji individuální tutoring s Markem Škucim, který mě svým přístupem perfektně ukotvoval a tím i připravil na ústní kolo přijímacích zkoušek, které jsem zvládla a byla jsem přijata na psychologii do Prahy i do Olomouce."

Lenka Šimková, absolventka ročníku 2018/2019

     "Nikdy nebudu litovat toho, že jsem si pro přípravu na přijímací zkoušky vybrala právě kurz Institut Sofia. Už dlouho jsem se necítila tak dobře v kolektivu, jako právě na kurzu. Kurz mi poskytl rozsáhlé poznatky z psychologie a metodologie, biologie a i mě seznámil s testy obecných studijních předpokladů. Dodal mi sebevědomí a pomohl mi ujasnit si motivaci ke studiu.

    Čeho si cením nejvíce, je skvělý přístup lektorů. Ke každému z nás přistupovali individuálně, byli ochotní vždy a se vším pomoct a cítila jsem, že jim na úspěchu svých studentů záleží. Bezvadné jsou přijímačky nanečisto, simulované sezení u komise a možnost individuálního tutoringu. Po absolvování všech lekcí vám už nepřijde přijetí na katedru psychologie nereálné.

   Z tohoto kurzu budu čerpat dlouho i po přijímacích zkouškách. Moc děkuji Markovi za organizaci takového kurzu a všem lektorům za čas věnovaný této smysluplné činnosti."

Tereza Skalická, absolventka ročníku 2018/2019

 

    "Přípravný kurz Marka Škuciho společně s jeho kolegy byla ta nejlepší volba, kterou jsem pro přípravu na přijímací zkoušky programu psychologie mohl zvolit.

    V tomto kurzu nejde o tvrdé šrocení informací (které můžeme znát ze škol či jiných kurzů), potřebné pro uspění v přijímacích kolech, ale o skutečné pochopení psychologických disciplín. Marek jen nevykládá informace, které můžete najít v knihách, ale chce abyste se nad nimi sami zamysleli a našli si vlastní cestu k té odpovědi. Na hodinách se snaží vést diskuze o určitých psychologických tématech, díky čemuž se látka stává nejen zábavnější, ale snáze zapamatovatelnější.

    Nemohl bych tu také nezmínit individuální tutoring, který může být velmi nápomocný při ústních kolech přijímacího řízení. Člověk se tam může setkat s otázkami, které ho můžou zaskočit, ne-li úplně vyvést z míry. Na tutoringu se Vás Marek snaží připravit na tyto typy otázek a pomoct vám s dokumenty potřebnými pro toto kolo. Jeho přístup v těchto záležitostech je velice nápomocný, nabíjející a přitom stále lidský a pokorný. Mnozí mí spolužáci, kteří na tento turoting přicházeli sklíčení a nervozní kvůli blízkosti nadcházejících zkoušek, se z něj vraceli plní energie a a pevnou vůlí dotáhnout to až do konce. 

    Investoval jsem čas a peníze za hodně kurzů, studoval jsem také na soukromé střední škole, ale tento kurz byl nejlepší investicí do vzdělání, kterou jsem kdy učinil.

Petr Gabriel, absolvent ročníku 2018/2019

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2016/2017

    "Dovolím si tvrdit, že tento přípravný kurz ke studiu psychologie je něco jedinečného a nedokážu si představit, jak by probíhala moje příprava bez účasti v něm. Hlavnímu lektorovi a vedoucímu Markovi i dalším lektorům opravdu záleží na tom, aby účastníci u přijímacího řízení byli úspěšní, a to odráží celkovou kvalitu kurzu.

    Můžete očekávat komplexní přípravu, která zahrnuje všechny potřebné informace z jednotlivých disciplín psychologie, individuální přípravu k ústnímu kolu (což považuji za největší přednost kurzu a alespoň co já vím, něco takového jinde nenajdete), přípravu na testy obecných studijních předpokladů (TOSP) a poznatky z biologie.

    Další obrovskou výhodou jsou doporučení na literaturu, která tvoří důležitou část portfolia. Poslední setkání budete mít možnost si vyzkoušet průběh přijímacího řízení nanečisto, což je skvělá zkušenost, díky níž budete u komise klidnější.

    Mě osobně dal tento kurz nejen vše potřebné k přijímacímu řízení, ale upevnil i moji motivaci ke studiu psychologie a rozšířil moje obzory.

    Na závěr bych rád poděkoval Markovi i dalším lektorům a doporučil kurz všem budoucím uchazečům, protože nic lepšího pro svoje zvýšení šancí na přijetí podle mě udělat nemůžete."

Michal Polák, absolvent ročníku 2016/2017

    "Hodiny přípravného kurzu psychologie, vedené lektorem Markem Škucim, mě v první řadě utvrdily v tom, že toto povolání chci dělat. Důvodem byl především odborný přístup lektora, z něhož čišely zkušenosti z poradenství ale i jiných odvětví psychologie, a tak jsem měla možnost si svůj výběr zaměstnání a následného úseku  promyslet, "ošahat", vyzkoušet nebo se poradit s odborníkem. Během hodin jako bych tak měla příležitost být součástí skupiny již znalých psychologů. 

    Hodiny rozsáhlého kurzu jsou prokládané nejen klíčovými informacemi a teoriemi ale i přínosnými diskuzemi, radami a zábavnými aktivitami. 

    Jako tolik již zmiňovanou bych vyzdvihla především originální, lidskou formu individuálního tutoringu s důrazem na vlastnosti každého uchazeče. Lektor vždy hledá cestu, kterou žák zaujme u komise a přitom neztratí svou přirozenost. Vše propojuje s osobností a dovednostmi studenta. 

    Na konci učebního plánu jsme měli možnost vyzkoušet si testy z psychologie, biologie a OSP a také jsme prošli simulovaným řízením před komisí. Tato zkušenost mi ukázala, co je dobré a co je třeba ještě zlepšit a cítit se připraveně. 

    Právě tento kurz mi velikou mírou pomohl k přijetí na psychologii v Olomouci, Brně i Praze a moc za něj děkuji všem lektorům, kteří nám asistovali a byli nám oporou."

Karolína Spilková, absolventka ročníku 2016/2017

    "Velké množství informací dané do struktury, systematičnost, pravidelnost, domácí úkoly, osobní zkušenosti, příběhy, diskuze. Tak bych stručně popsal přípravný kurz plný jedinečných tipů, zajímavostí a aktualit. Kurz vás připraví na všechny části přijímacího řízení, předá podrobné informace a zkušenosti z předešlých let, vždy doplněné o nějaké novinky.
    Součástí kurzu jsou na konci i zkušební testy a komise, kde vás upozorní na to, co je možné vylepšit a v jakých oblastech je třeba ještě zapracovat. Člověk si tak zažije přijímací zkoušky nanečisto a lépe ví, co čekat.

    Obrovským bonusem je možnost osobních konzultací, kde se můžete na cokoliv zeptat, probírat strategie a jednotlivé části přijímacího řízení. Vedoucí kurzu Marek má schopnost pokládání otázek a kritického myšlení, takže vás donutí se zamyslet a nejasné části znovu přeformulovat nebo se k jejich vyjasnění společně dopracovat. Velice si cením Markovy velké podpory, osobních i online konzultací a přátelské a příjemné atmosféry, která panovala jak na konzultacích, tak v lekcích velice rozsáhlého a podrobného kurzu.

    Mockrát za vše Markovi i ostatním lektorům děkuji! Kurz bych doporučil jak uchazečům hlásícím se na psychologii, tak i těm, kteří o tomto oboru teprve přemýšlí, nebo se jen pouze chtějí dozvědět více. Kurz závěrem považuji za velice přínosný a kvalitní."

Petr Mutinský, absolvent ročníku 2016/2017

    "Když jsem se rozhodla pro studium psychologie, věděla jsem, že potřebuji někoho, kdo mi pomůže s přípravou na přijímací zkoušky. Od kurzu jsem očekávala minimálně to, že mě donutí se alespoň jednou týdně intenzivně věnovat psychologii. Získala jsem víc.

    Pamatuji si, že na první setkání jsem přišla s roztřesenými koleny a obávající se toho, že o sobě budu muset říct pár vět. Od té doby jsem ušla kus cesty. Už nemám problém se prezentovat a jsem otevřenější k lidem.

    Kurz mi poskytl ucelený přehled teoretických znalostí, na který jsem se mohla spolehnout u písemných testů. Seznámila jsem se s partou fajn lidí, s kterými se dobře povídalo, protože jsme měli podobné zájmy, cíle a povahu. Potěšilo mě, když jsme se potkali u přijímaček. Spadla ze mě veškerá nervozita, když jsem si mohla popovídat s někým známým…

    Osobně nejvíc oceňuji, že nás Marek informoval o různých besedách a přednáškách. Měla jsem problém se orientovat v tom, co se kde a kdy koná, takže jsem měla ohromnou radost, když nám Marek jednou za čas poslal seznam nadcházejících akcí, které by nás mohly zajímat. Také se mi líbilo, že se nám snažil předat své vlastní zkušenosti, ne jenom teoretické znalosti.

    Sympatická byla také možnost individuálního setkání a vyzkoušení si přijímacích zkoušek na nečisto. Dozvěděla jsem se, jaké jsou mé slabé a silné stránky a na čem bych měla pracovat. Celkově si myslím, že mi kurzy byly velkým přínosem a doporučuji je všem, co si chtějí podat přihlášky na psychologii.

    V současné době mám za sebou ústní kola na většině škol, kam jsem se hlásila a ze svých výkonů před komisemi mám dobrý pocit. Myslím si, že kdybych na přípravné kurzy nechodila, nedostala bych se tak daleko. Marek byl vždycky k dispozici, dodal mi sebevědomí, když jsem měla chuť všechno vzdát a dohlížel na to, abych nezahálela.

    Děkuju…"

Zuzana Maxová, absolventka ročníku 2016/2017

    "Dlouho jsem se rozhodovala, jestli jít na přípravný kurz a případně na jaký. Na poslední chvíli jsem se stihla přihlásit do tohoto kurzu. Rozhodujícím faktorem pro mě byla možnost individuálního tutoringu. A rozhodně jsem nešlápla vedle.

    Každou druhou sobotu jsem natěšeně dojížděla z Plzně do Prahy. Dozvídala jsem se nejen věci „na naučení“, ale také spoustu příběhů a zkušeností z praxe.

    Na kurzu jsem nejvíce ocenila individuální přístup. Bylo skvělé, že nás bylo ve skupině málo a kdykoli jsem se mohla na cokoli zeptat. Lektoři do svých hodin dávali maximum a byli skvělí. Vyhovovalo mi, že měl výklad strukturu, podle které jsem se mohla dál učit, kromě toho nám doporučovali literaturu. 

    Přípravka vám pomůže utřídit si učivo do logických celků, dá spoustu rad, jak a co se učit a informací, které si v knihách nepřečtete.

    V rámci tutoringu si složíte portfolio jak nejlépe to půjde. Na přijímačky budete připraveni, budete vědět, co máte čekat, a hlavně budete mít mnohem vyšší šance na přijetí, to mi pomohlo i k většímu sebevědomí a míň stresů před zkouškami. K tomu všemu se seznámíte s novými lidmi s podobnými zájmy.

    Kdybych se měla rozhodovat znovu, rozhodně bych si vybrala opět tento kurz!"

Kateřina Kondrysová, absolventka ročníku 2016/2017

Hodnocení kurzu od našich absolventů ročníku 2015/2016

​​​    "S přípravným kurzem jsem byla opravdu spokojená, ocenila jsem především přátelský a individuální přístup. Lektoři se věnují své práci na 100 %, jsou ochotni nejen odpovídat na jakékoli dotazy, ale i nabídnout pomoc s řešením individuálních problémů.

    Velkou výhodou je možnost individuálního tutoringu, kde může každý probírat cokoli, co ho zajímá, takže vás u přijímacího řízení nic nepřekvapí. Kurz mi určitě velmi pomohl utvořit si přesnou představu, co se ode mě u přijímaček očekává a v čem se mohu zlepšit.

    Myslím si, že velké množství informací potřebné k přijímacím zkouškám je zde podáno dobře uchopitelnou, srozumitelnou a zábavnou formou, přičemž je brán ohled na zájmy účastníků kurzu. Byla jsem také vděčná za možnost vyzkoušet si přijímací pohovor nanečisto, což mi dalo větší jistotu u reálného pohovoru.

    Díky malému kolektivu a zapojování účastníků do společných aktivit je kurz zároveň skvělé místo k seznámení s vrstevníky, kteří se o psychologii také zajímají. Myslím si, že kurz pro mou přípravu udělal maximum a jsem ráda, že jsem se rozhodla ho navštěvovat."

Josefína Kuchařová, absolventka ročníku 2015/2016

         

    "Dostat se na psychologii je nelehký úkol. Věděla jsem, že k úspěchu potřebuji nějakého průvodce přípravou. Vybrala jsem si právě tento kurz a rozhodně toho nelituji. Lekce uchazeče připraví nejen na písemnou část, ale i na ústní, která už záleží spíše na volnočasových aktivitách a zájmu uchazeče.

    Nejvíce jsem na kurzu ocenila fakt, že přestože lekce které nás připravili na část písemnou, skončili, vedoucí kurzu Marek nám i nadále, a to až do termínu ústního přijímacího kola, poskytoval individuální sezení. Uchazeč si pak udělá mnohem jasnější obrázek o tom, jak přijímací řízení vypadá a jak uspět na základě prezentace vyčerpávajícího portfolia.

    Vedoucí kurzu byli taktéž ochotni pomoci s četbou případně nějakou četbu zapůjčit. Jako velké plus hodnotím i přijímací zkoušky na nanečisto, a to jak písemné, tak ústní.

    V neposlední řadě v kurzu panovala velmi příjemná a přátelská atmosféra, ve které se člověk na přijímací řízení připravoval s radostí.

    Kurz bych opravdu doporučila potenciálním studentům psychologie, mne samotné byl totiž velmi nápomocen a co se týče ceny – naprosto odpovídá kvalitě."

Anna Horáková, absolventka ročníku 2015/2016

     "Tento kurz by som s istotou odporučila pre všetkých úprimných záujemcov o štúdium psychológie.

    Osobne si myslím, že najväčšou výhodou v porovnaní s inými kurzami, ktoré vedie škola, na ktorú sa hlásite, je práve to, že kurz je vedený absolventom psychológie, a tie vedomosti, ktoré nám poskytol on, by sme od školských kurzov nedostali. Ďalšou výhodou je, že kurz je oveľa dlhší ako ostatné a je obsiahnutý celý deň zdokonaľovaním sa v základoch psychológie, takže mne, ako uchádzačke zo Slovenska sa to všetko vrátilo tým, že sobota v Prahe naozaj stála za to. Prístup k uchádzačom bol veľmi príjemný, priateľský a otvorený, čo je jedna z najdôležitejších vecí pre vytvorenie dobrej atmosféry a chuti do učenia a sústredenia sa. 

    Naša skupina bola tvorená z malého počtu ľudí a každý z nás mohol dostať priestor na otázky, dokonca individuálne stretnutia, a myslím si, že s inými kurzami, kde sa vo veľkom počte ľudí nedá tak dobre sústrediť, sa to nedá ani porovnať.

    Nakoniec by som už iba povedala, že tento kurz dokáže veľmi posunúť niekoho, kto má naozaj veľký záujem o psychológiu a zároveň obohatí aj toho, kto možno o tomto odbore zatiaľ iba premýšľa.

    Určite tento kurz odporúčam. Mala som k dispozícii veľa potrebných materiálov, doplnkových materiálov, kníh a môj záujem o psychológiu a motivácia sa týmto kurzom iba zvýšili."

Patrícia Štrbová, absolventka ročníku 2015/2016

    "Přípravný kurz od institutu Sofia je veden mladými lektory, kteří vědí, co je k přijímacím zkouškám potřeba umět a znát a mají již zkušenost s tím, co účastníky kurzu čeká. Kromě informací a rad jsem zde velmi ocenila množství tipů na odbornou literaturu, kterou jsem mohla po přečtení uvést ve svém portfoliu.

    Za velkou výhodu považuji také individuální přípravu, při které má každý účastník kurzu možnost řešit to, co sám potřebuje, konzultovat či doladit své portfolio a zeptat se na všechno, co ho zajímá, nebo co mu není jasné.

    V kurzu jsem poznala skupinu nadšených mladých lidí, navzájem jsme si pomáhali s přípravou a byli jsme si oporou před zkouškami i po nich při následném čekání na výsledky.

    Vřele bych tento kurz doporučila každému, kdo má zájem o studium psychologie, protože mně samotné účast v kurzu velmi pomohla k řádné přípravě nejen k přijímačkám a získání několika přátel."

Anna Šilarová, absolventka ročníku 2015/2016

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 4
PŘIHLÁŠKA A KONTAKT

Pokud se chcete přihlásit, vyplňte prosím následující kontaktní informace. 

 

Přihláška odeslána.

Brzy Vás budeme kontaktovat.

Máte jakýkoliv dotaz?
 
Rádi Vám odpovíme.
+420 775 177 442

facebook

pripravny kurz psychologie
bottom of page