top of page

       Institut Sofia je iniciativa absolventů katedry psychologie FFUK, zastřešující myšlenku peer-to-peer vzdělávání a rozvoje v oblasti psychologie a dalších příbuzných oborech. Slouží jako vize společného prostoru pro sdílení vědomostí a našich osobností.

 

Hlavními hodnotami jsou:

 

  • osobní přístup, prostřednictvím něhož chceme kultivovat kritické myšlení,

  • zážitek, jenž by měl posílit proces osvojování si nových dovedností a vědomostí,

  • spolupráce, jejímž cílem je nejenom utužovat mezilidské vztahy, ale především zvyšovat přínos naší práce pro naše blízké okolí.

pripravny kurz psychologie
bottom of page